Home Comedy Malayalam Movie Gajakesariyogam clip | New Hindi teacher
0

Malayalam Movie Gajakesariyogam clip | New Hindi teacher

0
0

Watch Malayalam full length movie  “Gajakesariyogam”(1990) is a Malayalam Family movie.  Starring Innocent ,Mukesh,Sunitha, K.P.A.C. Lalitha,Mammukoya,Jagadish, Ganesh Kumar, Philomina, Oduvil Unnikrishnana, Jagathish